Ortopedická obuv

1. Ortopedická obuv jednoduchá

Vyžaduje výběr vlastního tvaru kopyta, je určena pro kombinovaná postižení tří a více vad a při realizovaném vyrovnání zkratu DK do 2 cm.

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
16 0000962 Ortopedická obuv jednoduchá - individuální OP, ORT, REH 1 ks / 2 roky

Spoluúčast pacienta 3500 Kč

 

2. Ortopedická obuv složitější 

Vyžaduje úpravu ortopedického kopyta korekcí, je určena pro kombinovaná postižení těžšího rozsahu, např. vbočení palce nad 45 st., ztuhlý deformovaný palec a podobně, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artrických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkratu DK od 2,5 do 4 cm. 

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
16 0000964 Ortopedická obuv složitější - individuální OP, ORT, REH 1 ks / 2 roky

Spoluúčast pacienta 700 - 1000 Kč

 

3. Ortopedická obuv velmi složitá

U této obuvi je nezbytná stavba vlastního kopyta dle modelu nohy, je určena pro vady s velkými deformacemi, revmatické deformity velkého rozsahu, u amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkratu DK od 4,5 do 8 cm.

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
16 0000966 Ortopedická obuv velmi složitá - individuální OP, ORT, REH 1 ks / 2 roky

Spoluúčast pacienta 700 - 1000 Kč 

 

4. Obuv ortopedická - přímá součást pomůcky

Nahrazuje přístroj, je indikována při vrozené malformaci anebo amputaci nohy v metatarzech a výše, obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu, jako součást k vybavení ortézou s aplikací vnitřního sandálu či třmenů, při realizovaném vyrovnání zkratu DK nad 8 cm. Obuv má charakter nosné ortézy. 

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
16 0000959 Ortopedická obuv - přímá součást pomůcky OP, ORT, REH 1 pár / 6 měsíců (Z)

Plná úhrada zdravotní pojišťovny po schválení revizním lékařem

(Z) - Nutné schválení revizním lékařem

 

5. Obuv ortopedická dětská

Individuálně zhotovená ortopedická obuv na základě odběru měrných podkladů.

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
16 0000961 Ortopedická obuv dětská - individuální OP, ORT, REH 1 pár / 4 měsíce (Z)

Spoluúčast pacienta 1000 - 1500 Kč

(Z) - Nutné schválení revizním lékařem

 

6. Opravy ortopedické obuvi

Opravy částí obuvi, které slouží jako léčebné části, a to i u obuvi složité a velmi složité a obuvi jako přímé součásti protetické pomůcky.  

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
16 0000967 Oprava ortopedické obuvi OP, ORT, REH 1 pár / 6 měsíců (Z)

(Z) - Nutné schválení revizním lékařem


7. Úprava ortopedické obuvi 

Veškeré úpravy, které jsou prováděny při změně zdravotního stavu a tvaru nohy.

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
16 0022627 Úprava ortopedické obuvi OP, ORT, REH 1 pár / 1 rok (Z)

(Z) - Nutné schválení revizním lékařem

 

8. Obuv standardní - ortopedické úpravy

Zkraty, vyztužení svršku obuvi v oblasti kotníku, vlepování korekčních, podpůrných nebo odlehčujících stélek, odlehčení pat. Úpravou podešve aplikací metatarzálních valů, resp. zevně umístěných pronačních nebo supinačních klínů ovlivnění osy končetiny a tím odlehčení určeného kompartmentu kolenního kloubu.

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
16 0000960 Obuv standardní - ortopedické úpravy OP, ORT, REH 1 pár / 6 měsíců (Z)

(Z) - Nutné schválení revizním lékařem

Indikace

  • korekce zkratu končetiny (M21.7)
  • nestabilita TC kloubu při neurologických onemocněních
  • CMP, DMO, RS … (I69…, G80…, G35)
  • metatarzalgie (M77.4)
  • hallux rigidus (M20.2)
  • deformity prstů nohy (M20.6)
  • genum valgum et varum (M17…)
  • genum valgum et varum (M17…)​

Upřesnění

  • čeho má být úpravou obuvi dosaženo (stabilizace chodidla, korekce vadného postavení, odlehčení rigidní deformity, odlehčení bolestivých afekcí, zlepšení odvalu chodidla při chůzi, korekce zkratu)
  • v případě zkratu končetiny upřesněte velikost korekce a stranu (za určení velikosti korekce zkratu je zodpovědný indikující lékař)