Dětské ortopedické vložky

Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
16 0005250 Vložky ortopedické dětské - individuální OP, ORT, REH 1 pár / 6 měsíců

Nutná spoluúčast pacienta

Preskripční omezení OP, ORT, REH

Charakteristika

Dětské ortopedické vložky se zhotovují dle sejmutých měrných podkladů event. s korekcí pro složité vady, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční a podobně. Zhotovují se speciálními technologiemi pomocí Feet printu, nebo pomocí sádrového odlitku, odebráním negativního obtisku, nebo plantogramu dle závažnosti nálezu.

Plochá noha u dětí je velmi častý problém, proto vám rádi zhotovíme vhodný typ ortopedický vložek pro děti.

Indikace

  • vrozená plochá noha (Q66.5)
  • Pes planovalgus II-III st
  • Pes cavus (Q66.7)
  • Pes valgus nebo varus (Q66…)
  • korekce zkratu končetiny (M21.7)​

Upřesnění

  • je nutné upřesnit typ požadované korekce (zda má být ortopedická vložka korekční, podpůrná nebo odlehčující)
  • v případě zkratu končetiny upřesněte velikost korekce a stranu
  • v případě potřeby přiložte rtg snímky