Protéza horní končetiny- myoelektrická

Myoelektrická protéza s elektronicky řízeným loketním kloubem.


Preskripce

Kód Název Lékář Předepisování
05 0001680 Protéza HK myoelektrická ORP, ORT, RHB, 1 ks / 5 let (Z)
05 0000297 Oprava myoelektrické protézy  ORP, ORT, RHB, (Z) ZP hradí 90% ceny

(Z) - zvláštní režim schválení dle metodiky zdravotní pojišťovny

Preskripční omezení ORP, ORT, RHB

Charakteristika

Myoelektrická protéza je motorické zařízení, poháněné elektřinou z malého akumulátoru. Protéza zabezpečuje funkci úchopu kleštinami typu palec proti 2. a 3. prstu, s krytím kosmetickou rukavicí. Dále lze zabezpečit rotaci v zápěstí, alternativně ovládání flexe a extenze motorického lokte. Pacient ovládá protézu myoelektrickými potenciály, které jsou snímány na kůži nad kontrahující se svalovou skupinou amputačního pahýlu. Myoelektrické potenciály se snímají elektrodami přiloženými na kůži, jsou zesíleny a převáděny k servomechanizmu ovládajícímu úchop a rotaci zápěstí protézy. Naše pracoviště aplikuje myoprotézy od roku 1974.

Před aplikací myoelektrické protézy pacient musí projít zácvikem, zpravidla v rehabilitačním ústavu nebo intenzivní ambulatní rehabilitační péči. Výcvik je zaměřen na cílené ovládání kontrakce antagonistických svalových skupin.Příprava a výcvik k izolovanému ovládání svalových skupin bývá náročný a vyžaduje ze strany pacienta silnou motivaci. Teprve po zácviku lze určit, zda má pacient dispozice pro tento typ protézy a zda myoelektrické potenciály postačují pro ovládání protézy. Po vybavení protézou je nutný zácvik ovládání protézy na specializovaném rehabilitačním pracovišti.

Je potřeba si uvědomit, že myoelektrické protézy výrazně zlepšují sebeobsluhu uživatele, ale jejich aplikace je zatížena i řadou nevýhod, mezi které hlavně patří vyšší hmotnost pomůcky (váží o polovinu více než kosmetická protéza).

Indikace

 • pacienti s oboustrannou amputací horních končetin
 • pacienti s jednostrannou amputací HK a výrazným postižením úchopové funkce druhostranné HK
 • u dětí jsou indikační hlediska totožná
 • nejvhodnější věk pro implementaci protézy 3 - 5 let

Kontraindikace

 • současně probíhající choroba znemožňující aplikaci pomůcky
 • nevhodný a nepřipravený pahýl
 • nedostatečné myoelektrické potenciály
 • nemožnost následné rehabilitační péče
 • slepota
 • nedostatečná motivace a spolupráce s pacientem
 • nedostupnost servisu
 • jednostranná ztráta úchopu (nedominantní HK)
 • relativní kontraindikace